POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI ZA POTROŠAČE 

Ажурирано: 26.04.2020

 

WarnerMedia („mi“, „nas“, „naš“) je vodeća grupa kompanija za medije i zabavu. Ova Politika zaštite privatnosti objašnjava koje lične podatke o pojedincima („Vi“) koji se susrećusa našim Ponudama („Informacije“) WarnerMedia kompanije prikupljaju, koriste, dele i na drugi način obrađuju. Takođe, ova Politika zaštite privatnosti ne odnosi se na Digitalne usluge koje predstavljaju usluge na mreži namenjene deci. 

 

Porodica WarnerMedia sastoji se od niza različitih pravnih lica i poslovnih jedinica. U ovoj Politici zaštite privatnosti, „Rukovalac“ Vaših Informacija označava kompaniju koja odlučuje u koje svrhe se iste obrađuju i način na koji se obrađuju. Koja od WarnerMedia kompanija ima ulogu Rukovaoca u vezi sa obradom Vaših Informacija zavisiće od toga koju Ponudu koristite; to će često biti WarnerMedia kompanija odgovorna za pružanje te Ponude, kao što može biti utvrđeno u našim uslovima.

 

U nekim okolnostima, više od jednog Rukovaoca može biti odgovorno za obradu Vaših Informacija, na primer, u slučaju kada se Informacije dele sa drugim WarnerMedia kompanijama u svrhu utvrđenu u ovoj Politici zaštite privatnosti. Posetite našu Listu Rukovalaca za više detalja. Ako i dalje imate pitanja o relevantnom Rukovaocu, obratite nam se koristeći jedan od

metoda navedenih u nastavku.

 

Prema zakonima nekih zemalja van Evropskog ekonomskog prostora, možda će nam trebati Vaš pristanak za obradu Vaših Informacija navedenih u ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko nabilo koji način na koji možete ne izrazite neslaganje, kao što je onemogućavanje pristanka ili nedavanje pristanka ako se to zatraži i, gde je to dozvoljeno zakonom, davanjem Informacija ili drugom interakcijom sa našim Ponudama, dajete pristanak za naše korišćenje Informacija u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

SADRŽAJ

OBIM OVE POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Pažljivo pročitajte ovu politiku. Objašnjava tipove Informacija koje o Vama možemo da prikupljamo, svrhe u koje i metode pomoću kojih ih prikupljamo i (gde je primenljivo) zakonsku osnovu na kojoj to činimo, kao i informacije o čuvanju podataka, Vašim pravima i tome kako da nam se obratite. Ova Politika zaštite privatnosti pokriva i naše aktivnosti obrade podataka na mreži i van mrežne, uključujući informacije koje prikupljamo preko naših različitih Ponuda, poput onih navedenih u nastavku: 

 

Digitalne usluge:

 • Veb-sajtovi kompanije WarnerMedia, uključujući aktivnosti koje se obavljaju preko naših veb-sajtova, kao što su ankete, istraživačke studije, testovi fokus grupa, promocije, takmičenja i izvlačenja nagrada, kupovine preko naših usluga, pozivi na aktivnost za sadržaj koji generišu korisnici („UGC“) i pretplate na biltene;
 • Mobilne aplikacije, uključujući aktivnosti koje se obavljaju preko naših aplikacija, kao što su one navedene za naše veb-sajtove;
 • Usluge pretplate ili druge usluge strimovanja koje kompanija WarnerMedia nudi potrošačima i usluge gde dobijate naš audio-vizuelni sadržaj preko naših veb-sajtova, mobilnih aplikacija i/ili preko usluge koju obezbeđuje treća strana, kao što je pružalac internet usluga, platforma za televiziju uz naknadu ili operater mobilne telefonije;
 • Igre za konzole;
 • Naše stranice obožavalaca/kanali/nalozi na društvenim mrežama trećih strana (npr. zvanične stranice na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-u).

Usluge van mreže:

 • Studijske ture;
 • Atrakcije i izložbe (npr. tematski parkovi, marketinške aktivnosti na kongresima ili drugim javnim mestima, lična VR iskustva) kojima upravlja kompanija WarnerMedia; i 
 • Događaji kojima prisustvujete kao potrošač ili gost (za razliku od onih kojima prisustvujete u poslovnom svojstvu), kao što su premijere filmova, marketinški i influenserski događaji, fokus grupe ili testovi korisnika i privatni događaji koji se održavaju u našim prostorijama ili iznajmljenim studijima.

Imajte na umu da Informacije koje prikupljamo preko jednog izvora (npr. veb-sajt kompanije WarnerMedia) možemo da kombinujemo sa Informacijama koje prikupljamo iz drugog izvora (npr. mobilna aplikacija), uključujući Informacije koje prikuplja druga WarnerMedia kompanija ili treća strana (kao što je dalje opisano u nastavku). Imajte na umu i da naše Usluge van mreže mogu da uključuju Vašu interakciju sa našim Digitalnim uslugama i obrnuto, na primer, kada rezervišete studijsku turu ili učešće u marketinškom događaju preko veb-sajta kompanije WarnerMedia. Određenim Ponudama kompanije WarnerMedia (na primer, nekim tematskim parkovima sa brendom kompanije WarnerMedia, internet prodavnicama i kupovinama u aplikacijama) ne upravlja kompanija WarnerMedia, već korisnik licence treće strane ili prodavnica aplikacija; svaka obrada Vaših ličnih podataka od strane takvog vlasnika licence ili prodavnica aplikacija nije predmet ove Politike zaštite privatnosti, zato pažljivo proverite da li se relevantni uslovi odnose na kompaniju WarnerMedia ili ne. 

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo, koristimo, delimo i na drugi način obrađujemo sledeće kategorije Informacija:

 

1) Informacije koje možemo da prikupljamo od Vas:

 

 • Informacije o registraciji, nalogu i prijavljivanju, uključujući informacije o Vama kada se registrujete ili prijavite kod nas za neku od naših Ponuda (npr. ime, korisničko ime, lozinka, i-mejl, detalji za kontakt, datum rođenja ili starost, interesovanje za naš sadržaj itd.) 
 • Informacije o Vašoj kupovini Ponude, uključujući relevantne informacije o plaćanju (npr. informacije o kreditnoj kartici). Možemo da obrađujemo i Informacije o probnim periodima, otkupu nagrada ili promocija, periodima bez aktivne pretplate, istoriji plaćanja i svim propuštenim uplatama.
 • Informacije o Vašem korišćenju neke Ponude ili učešću u nekoj Ponudi, uključujući informacije o tome da li ste otvorili i-mejl koju smo Vam poslali, kako (uključujući bilo koji nalog koji koristite) komunicirate sa Digitalnom uslugom, sadržaj koji ste pregledali ili objavili, oglase sa kojima ste komunicirali, igre koje ste igrali i nivo koji ste dostigli, Vaše preferencije i interesovanje za razne funkcije i njihovo korišćenje, programe, usluge i sadržaje dostupne u Digitalnoj usluzi. Ovo može da uključuje i demografske informacije, na nivou pojedinca ili domaćinstva.
 • Informacije koje dostavljate tokom učešća u anketama potrošača, istraživačkim studijama ili testovima fokus grupa, uključujući odgovore na mreži ili pisane odgovore i, gde je to moguće, snimanje vaših audio ili video intervjua.
 • Prijave na promocije, takmičenja, izvlačenja nagrada ili pozive za aktivnost, uključujući slike, video zapise i tekst.
 • Pristup kameri, uključujući slučajeve gde, za neke Digitalne usluge, tražimo dozvolu za pristup kameri Vašeg uređaja. Ako date dozvolu, možda ćete moći da snimate slike ili video zapise u okviru aplikacije, da nam ih šaljete ili da pristupite određenim funkcijama proširene stvarnosti („AR“). Neke od ovih funkcija se mogu oslanjati na sisteme kamera radi praćenja kretanja vaših očiju i drugih karakteristika lica ili vašeg neposrednog okruženja radi primene AR efekata.
 • Osetljive podatke, uključujući kada odlučite da delite Informacije kao deo jedne od naših Ponuda ili gde dostavljate Informacije tokom jedne od naših anketa ili sesija povratnih informacija, uključujući, gde je to dozvoljeno važećim zakonom, informacije koje se odnose na vaše fizičko ili mentalno zdravlje, rasu ili etničku pripadnost, verska ili filozofska uverenja, seksualni život ili seksualnu orijentaciju ili politička uverenja. U nekim Ponudama koje uključuju funkcije dinamičke zabave možemo, uz Vaš pristanak i u skladu sa važećim zakonom, prikupljati informacije kao što su skeniranje lica, praćenje očiju ili reakcije kože koje se mogu smatrati biometrijskim.
 • Informacije o Vašem angažovanju na društvenim mrežama, uključujući Vaše interakcije sa našim stranicama obožavalaca/kanalima/nalozima u zajednicama trećih strana, forumima i sajtovima društvenih mreža, uslugama, dodatnim komponentama i aplikacijama („Sajtovi društvenih mreža“). Ovo može da uključuje objave, Vaša „sviđanja“ i drugi sadržaj koji je generisao korisnik, a koji možete da dostavite, kao i detalje o sebi, kao što su Vaše ime, korisnički ID, fotografija profila, rođendan i, tamo gde nam to dozvolite, liste prijatelja i ljudi koje pratite. Za informacije o tome kako možete da prilagodite podešavanja privatnosti na Sajtovima društvenih mreža i kako ti Sajtovi društvenih mreža obrađuju Vaše lične podatke i sadržaj, pogledajte njihove smernice za pomoć u vezi sa privatnošću, politike zaštite privatnosti i uslove korišćenja.
 • Informacije koje se dele na javnim forumima ili forumima zajednice kompanije WarnerMedia, uključujući situacije kada delite fotografije, pisma, video zapise ili komentare tokom učešća na forumima na mreži. U zavisnosti od Vaših podešavanja privatnosti, ove Informacije ili sadržaj i Vaše korisničko ime mogu postati javni na internetu ili unutar zajednice korisnika. Ne možemo da sprečimo dalju upotrebu ovih Informacija nakon što ih podelite na javno dostupnom forumu ili forumu zajednice. Pogledajte politike zaštite privatnosti određenog foruma za više informacija o tome kako oni rukuju Vašim Informacijama. 
 • Informacije o Vašoj lokaciji, uključujući situacije kada su iste izvedene iz podataka o uređaju (kao što su IP adresa ili pozivni broj države), interakcije uređaja sa našim Digitalnim uslugama ili, uz Vaš pristanak, Informacije o tačnoj lokaciji Vašeg uređaja (npr. geografska lokacija preko mobilnih uređaja).
 • Informacije o događaju, uključujući slike i klipove, bilo da smo ih mi ili treća strana u naše ime snimili u foto kabini (booth) ili na neki drugi način, kao i druge Informacije koje se odnose na organizaciju događaja i upravljanje događajem, kao što su alergije na hranu i drugi individualni zahtevi. 
 • Tehničke Informacije/Informacije o korišćenju sa Vašeg uređaja, uključujući tip uređaja, pretraživač, jedinstveni identifikator uređaja, operativni sistem, pružaoce internet usluga, identifikator mobilnog uređaja i/ili identifikator mobilnog oglašavanja, identifikator povezanog uređaja (uključujući identifikator povezanog televizora), IP adresu, mrežne atribute, atribute i podešavanja televizijskih uređaja i aplikacija i druge atribute i podešavanja uređaja ili pretraživača. 
 • Informacije o Vašim korisničkim upitima, uključujući situacije kada nam se obratite preko jedne od naših službi tehničke podrške za korisnike, i-mejl adresa, opcija za ćaskanje sa korisničkom službom, obrazaca ili sistema tiketiranja, Sajtova društvenih mreža i korisničkog centra, gde pozivi mogu biti snimljeni. 

 

2) Informacije koje možemo da prikupljamo o Vama iz drugih izvora, uključujući prijatelje:

 

Informacije iz drugih izvora. Informacije povremeno kombinujemo sa ostalim informacijama na mreži koje dobijamo, uključujući informacije o korišćenju u vezi sa Vašim interakcijama sa drugim veb-sajtovima i oglašavanjem na mreži i medijima. Takođe dopunjujemo ili kombinujemo Informacije sa Informacijama iz niza drugih izvora ili eksternih zapisa, uključujući pružaoce podataka treće strane koji nam obezbeđuju Informacije, kao što su demografija, istorija transakcija i kupovina; Informacije o sadržaju i oglasima sa kojima komunicirate. Informacije o Vama možemo da dobijamo i od Vaših prijatelja koji Vas pozovu na interakciju sa bilo kojom od naših Digitalnih usluga. Informacije možemo da dobijamo od trećih strana sa kojima imate ugovor o pretplati koji uključuje pristup našem sadržaju ili uslugama.

 

Informacije od prijatelja. U određenim situacijama možemo omogućiti prijateljima koji koriste naše Ponude da dostave Informacije o Vama. Na primer, neko može da prosledi Informacije na našim veb-sajtovima da bi Vas pozvao da učestvujete u Ponudi, dajete preporuke ili delite sadržaj putem neke od naših aplikacija ili da više igrača deli istu sesiju igre. Obradom ovih zahteva možemo da dobijemo Vaše Informacije, uključujući Vaše ime, detalje za kontakt ili informacije o Vašem interesovanju za naše Ponuda i njihovo korišćenje. 

KAKO KORISTIMO INFORMACIJE

Informacije možemo da koristimo u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti ili na drugi način koji će biti otkriven u trenutku prikupljanja. U nastavku ćemo objasniti naše različite svrhe, sve aktivnosti obrade za koje smatramo da će možda zahtevati dodatna objašnjenja i, tamo gde je potrebno, „zakonsku osnovu“ na koju se oslanjamo prilikom obrade Vaših Informacija. 

Imajte na umu da, iako se Informacije mogu obrađivati u više svrha (npr. Informacije koje pribavljamo prilikom omogućavanja naše Ponude se takođe mogu koristiti i za poboljšanje i razvoj naše Ponude i/ili za marketing i personalizovano oglašavanje), sve svrhe ili aktivnosti obrade navedene u nastavku neće nužno biti primenjene u svakom slučaju. Naše konkretno korišćenje Vaših Informacija zavisiće od Ponude u koju se uključite i načina na koji komunicirate sa nama, uključujući dozvole koje nam dajete (npr. da li pristajete na određena korišćenja, kao što je direktni marketing) i druge kontrole koje primenjujete u vezi sa našom obradom Vaših Informacija (npr. da li birate da onemogućite pristanak ili ne, tamo gde se to ponudi). Vaša mogućnost da upravljate nekim svrhama u koje se Vaše Informacije obrađuju opisana je u odeljcima ZAHTEVI U VEZI SA PRAVIMA POJEDINACA i KOLAČIĆI I OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE u nastavku. 

 

Omogućavanje naših Ponuda

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu podešavanja Vašeg naloga kod nas, Vašeg registrovanja za Ponudu, omogućavanja da je platite, omogućavanja Ponude, omogućavanja Vašeg učešća u promociji, takmičenju, izvlačenju nagrada ili pozivu na aktivnost za podnošenje UGC ili održavanja Ponude i rešavanja bilo kojih problema. Ovo može da uključuje sprovođenje primenljivih uslova (npr. za naše usluge pretplate, ograničenja broja uređaja i prikazivanje odgovarajućeg sadržaja na osnovu lokacije) i optimizaciju isporuke Ponude na svaki određeni uređaj koji se koristi za pristup Ponudi i obezbeđivanje funkcije „nastavi gledanje“ za naše usluge pretplate.

 

U zemljama u kojima naša obrada Informacija zahteva zakonsku osnovu, oslanjamo se na sledeće:

 • Veliki deo naše obrade, kao što je pružanje i održavanje naših Ponuda, neophodan je za sklapanje ili izvršavanje ugovora koji imamo sa Vama, uključujući pružanje mogućnosti novim klijentima da se prijave ili registruju kod nas i postojećim klijentima da se prijave na naše Digitalne usluge.
 • Drugi tipovi obrada su potrebni radi naših „legitimnih interesa“ (ili interesa drugih), uključujući:
 • Vođenje našeg poslovanja, omogućavanje naših Ponuda i usluživanje naših klijenata;
 • Obaveštavanje klijenata o važnim objavama ili ažuriranjima; 
 • Obaveštavanje klijenata o njihovim transakcijama, kupovinama i pobedama u takmičenjima;
 • Personalizovanje sadržaja i davanje preporuka za drugi sadržaj;
 • Ostvarivanje i/ili sprovođenje prava koja su nam dodeljena pod uslovima Ponude;
 • Olakšavanje plaćanja za naše Ponude.
 • • Za ostale tipove obrada možemo da se oslonimo na Vaš pristanak (ako je dat). 

Unapređenje i razvoj naših Ponuda

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu analize, poboljšanja, personalizovanja i procene naših Ponuda i Vašeg korišćenja istih, kao i za razvoj novih Ponuda. To može da obuhvati analizu Vaših odgovora na ankete za potrošače.

 

U zemljama u kojima naša obrada informacija zahteva zakonsku osnovu, oslanjamo se na sledeće: 

 

 • Neki tipovi obrada su potrebni radi naših „legitimnih interesa“ (ili interesa drugih), uključujući:
 • Unapređenje i razvoj naših Ponuda.
 • Kreiranje efikasnosti u našem poslovanju.
 • Razumevanje potrošačkih trendova i interesovanja, uključujući ono putem uvida u ponašanje klijenta, istraživanja tržišta i merenja performansi sadržaja.
 • Prikupljanje statističkih podataka o korišćenju naših Ponuda.
 • Za ostale tipove obrada možemo da se oslonimo na Vaš pristanak (ako je dat).

Marketing i personalizovano oglašavanje

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu marketinga i/ili oglašavanja naših Ponuda i ponuda naših klijenata i partnera. Kompanija WarnerMedia koristi AdTech tehnologije, kao što su licitiranje u realnom vremenu, radi unovčavanja prostora za oglašavanje u okviru svojih Digitalnih usluga i/ili kreiranje „profila“ na osnovu informacija o Vašim interakcijama sa nama, uključujući naše Ponude, pružaoce usluga i naše partnere i njihove veb-sajtove, aplikacije i oglašavanje na mreži koji se koriste za pružanje personalizovanog oglašavanja i marketinga. Takođe, možemo da objedinimo informacije o korisnicima da bismo kreirali grupe ili kategorije korisnika, kao što su „segmenti“, da bismo sa Vama komunicirali o našim ponudama i da bismo Vas obavestili o ponudama naših klijenata i partnera, uključujući na Sajtovima društvenih mreža. 

 

Iako obrada Vaših Informacija u ovu svrhu može da uključi algoritam koji automatski bira oglašavanje za koje je predviđeno da će Vas zanimati, mi ne donosimo potpuno automatizovane odluke koje mogu imati pravni ili značajan uticaj na Vas bez Vašeg izričitog pristanka ili kada to na drugi način nije dozvoljeno važećim zakonom.

 

Takođe možemo da koristimo UGC u svrhe marketinga ili oglašavanja, u skladu sa relevantnim uslovima Ponude.

 

U zemljama u kojima naša obrada Informacija zahteva zakonsku osnovu, oslanjamo se na sledeće: 

 • Da bismo koristili UGC koji ste dostavili, oslanjaćemo se na prava koja su nam dodeljena pod uslovima Ponude i izvršenja našeg ugovora sa Vama.
 • Drugi tipovi obrada za marketing i personalizovano oglašavanje su potrebni radi naših „legitimnih interesa“ (ili interesa drugih), uključujući:
 • Unapređenje naših komercijalnih interesa putem marketinga i oglašavanja naših Ponuda, uključujući angažovanje u kontekstualnom (bez podataka) oglašavanju, analitici i merenju performansi oglasa; 
 • Proširivanje naše baze klijenata putem produbljivanja odnosa sa postojećim klijentima i razvoja novih klijenata;
 • Korišćenje UGC koji ste dostavili (osim ako to nije neophodno za izvršenje ugovora sa Vama ili ako možemo da zatražimo Vaš pristanak); i
 • Promovisanje WarnerMedia brenda i na mreži i van mreže.
 • U određenim jurisdikcijama, za određene tipove obrade, kao što su oglašavanje zasnovano na interesovanjima ili tamo gde direktne marketinške komunikacije šaljemo i-mejlom, tekstualnom porukom ili SMS-om, porukama na Sajtovima društvenih mreža, oslanjamo se na Vaš pristanak (tamo gde je dat). 

Pružanje usluga korisničke službe 

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu pružanja usluga korisničke službe, uključujući obradu Vaših upita i žalbi (uključujući rešavanje problema), bilo da nas kontaktirate preko telefona, i-mejla, prozora za ćaskanje, obrazaca ili usluga tiketiranja, pisma, veb-sajta ili putem Sajta društvene mreže.

 

U zemljama u kojima naša obrada Informacija zahteva zakonsku osnovu, oslanjamo se na sledeće: 

 • Neki tipovi aktivnosti obrade biće nam neophodni da bismo izvršili naš ugovor sa Vama radi omogućavanja Ponude. 
 • Neki tipovi aktivnosti obrade biće neophodni da bi se ispunile naše zakonske obaveze.
 • Neki tipovi obrada biće potrebni radi naših legitimnih interesa (ili interesa drugih), uključujući:
 • Odgovaranje na upite i žalbe naših klijenata;
 • Praćenje napretka i efikasnosti našeg odgovora; i
 • Unapređenje naših korisničkih službi.

Otkrivanje, sprečavanje i istraživanje kriminalnih i drugih nezakonitih aktivnosti

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu otkrivanja, sprečavanja ili istraživanja kriminalnih aktivnosti (uključujući prevaru i kršenje autorskih prava), zaštite bezbednosti korisnika i sprovođenja naših građanskih prava na sudovima. Na primer, tamo gde je potrebno, Vaše Informacije možemo da delimo sa organima za sprovođenje zakona ili da ih koristimo za preduzimanje pravnih radnji protiv Vas radi ostvarivanja naših prava.

 

U zemljama u kojima naša obrada Informacija zahteva zakonsku osnovu, oslanjamo se na sledeće: 

 

 • Neki tipovi aktivnosti obrade biće neophodni da bi se ispunile naše zakonske obaveze.
 • Neki tipovi obrada biće potrebni radi naših legitimnih interesa (ili interesa drugih), uključujući:
 • Zaštitu naših poslovnih interesa i prava, privatnosti, bezbednosti i imovine ili poslovnih interesa i prava, privatnosti, bezbednosti i imovine naših klijenata i korisnika;
 • Uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva; 
 • Deljenje Vaših Informacija sa trećim stranama da bismo mogli da koristimo dostupne pravne lekove ili ograničimo štetu koju bismo mogli da pretrpimo.

Ispunjavanje zakonskih obaveza 

 

Vaše Informacije možemo da koristimo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obaveza, uključujući računovodstvena pravila, odgovaranje na zahteve u vezi sa pravima pojedinaca i odgovaranje na zahteve regulatora, sudskih vlasti i organa za sprovođenje zakona ili Vladinih tela.

 

U zemljama u kojima naša obrada Informacija zahteva zakonsku osnovu, oslanjamo se na sledeće:

 • Ovi tipovi aktivnosti su neophodni da bi se ispunile naše zakonske obaveze.

DELJENJE I OTKRIVANJE INFORMACIJA

Informacije delimo sa i otkrivamo ih sledećim stranama, u svrhe navedene u nastavku:

 

U okviru AT&T i/ili WarnerMedia

 

WarnerMedia je deo AT&T grupe kompanija. WarnerMedia kompanije i AT&T kompanije se međusobno podržavaju i stupaju u interakciju radi obavljanja poslovanja. Kao rezultat toga, WarnerMedia kompanija i/ili AT&T kompanija mogu da prime Vaše Informacije radi obrade u svrhe navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti, tamo gde postoji zakonski osnov za to i u skladu sa svim dozvolama koje ste dali (npr. da li želite ili ne želite da primate marketinške komunikacije) i bilo kojim drugim kontrolama koje sprovodite u vezi sa našom obradom Vaših Informacija (npr. tamo gde ste odlučili da onemogućite određenu obradu), kao što je opisano u odeljcima ZAHTEVI U VEZI SA PRAVIMA POJEDINACA i KOLAČIĆI I OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE u nastavku.

 

Van AT&T i/ili WarnerMedia

 

Pružaoci usluga - treće strane. Naši agenti i ugovarači imaju pristup Informacijama da bi to pomoglo u obavljanju usluga koje nam pružaju, kao što su, između ostalog, ispunjenje, kreiranje, održavanje, hosting i isporuka naših Ponuda, vođenje marketinga, pružanje IT usluga i bezbednosti, rukovanje plaćanjima, ispunjavanje i-mejla i narudžbina, administriranje promocija, takmičenja i izvlačenja nagrada, sprovođenje istraživanja, merenja i analitike, dobijanje uvida ili korisničke usluge.

 

Povezani sajtovi društvenih mreža trećih strana. Neke od naših Digitalnih usluga sadrže veze do drugih sajtova, uključujući Sajtove društvenih mreža, u svrhu interakcije sa klijentima i marketinga. Praksa informisanja Sajtova društvenih mreža može se razlikovati od naše, pa bi pre nego što pošaljete svoje lične podatke trebalo da pogledate njihovu politiku zaštite privatnosti, jer nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje se dostavljaju ovim trećim stranama ili koje ove treće strane prikupljaju.

 

Partneri trećih strana. Ponekad nudimo Digitalne usluge i Usluge van mreže koje sponzorišu ili kobrendiraju identifikovane treće strane. Zahvaljujući ovim odnosima, treće strane prikupljaju ili pribavljaju lične podatke od Vas tokom aktivnosti. Mi ne kontrolišemo korišćenje ličnih podataka koje obavljaju ove treće strane. Savetujemo Vam da pročitate njihove politike zaštite privatnosti da biste se upoznali sa njihovim praksama koje se odnose na podatke.

 

Pružaoci tehnologije oglašavanja. Određene Informacije delimo sa trećim stranama (npr. drugim kompanijama, trgovcima na malo, istraživačkim organizacijama, oglašivačima, reklamnim agencijama, mrežama i platformama za oglašavanje, participativnim bazama podataka, izdavačima i neprofitnim organizacijama) radi obrade, uglavnom u heširanom ili anonimizovanom obliku, da bismo Vam pružili oglašavanje na osnovu Vaših interesovanja, uključujući, tamo gde je to moguće, licitiranje u realnom vremenu. U nekim slučajevima takođe možemo da delimo segmente ili prilagođene podatke o publici sa trećim stranama u marketinške svrhe. Za više informacija pogledajte gornje poglavlje (i) Svrha marketinga i personalizovanog oglašavanja i poglavlja (ii) Kolačići i ostale tehničke informacije i (iii) Izbori oglasa u nastavku.

 

Ostale treće strane. U slučaju moguće promene kontrole kompanije (ili dela kompanije), poput prodaje, spajanja i pripajanja ili bilo koje transakcije ili reorganizacije, Vaše Informacije možemo da delimo sa zainteresovanim stranama, uključujući kao deo bilo kog due diligence procesa sa novim ili potencijalnim vlasnicima kompanije i njihovim odgovarajućim stručnim savetnicima. 

 

Organi za sprovođenje zakona, vlasti i sudovi. Informacije otkrivamo tamo gde je to potrebno za sprečavanje, istragu ili krivično gonjenje krivičnih dela, a takođe i kao odgovor na pravni postupak, npr. kao odgovor na sudski nalog ili sudski poziv ili kao odgovor na zahtev regulatora, Vladinog organa ili organa za sprovođenje zakona. 

 

Javni forumi. Ako Informacije objavljujete ili delite tokom interakcije sa nekom od naših Digitalnih usluga ili putem Sajta društvene mreže, u zavisnosti od prirode usluge ili Vaših podešavanja privatnosti, ove Informacije mogu postati javne, nakon čega ne možemo sprečiti dalje korišćenje ili deljenje ovih Informacija. Informacije o tome kako možete da prilagodite podešavanja privatnosti na Sajtovima društvenih mreža potražite u njihovim uputstvima za pomoć u vezi sa privatnošću i uslovima korišćenja.

ČUVANJE PODATAKA

U širem smislu, vaše Informacije ćemo čuvati onoliko koliko je to potrebno u svrhe opisane u ovoj Politici zaštite privatnosti. To znači da će se periodi čuvanja razlikovati u zavisnosti od tipa Informacija i razloga iz kojih smo prvenstveno prikupljali Informacije. Na primer, neke Informacije u vezi sa pružanjem naših Ponuda Vama čuvaće se nekoliko godina da bi se poštovale razne zakonske obaveze u vezi sa finansijama i porezima. Imamo detaljne interne politike čuvanja koje određuju razne periode čuvanja za različite kategorije Informacija, a u zavisnosti od naših zakonskih obaveza i toga da li postoji komercijalna potreba za čuvanjem Informacija. Nakon isteka perioda čuvanja, Informacije se bezbedno brišu, osim ako nisu neophodne za podnošenje, ostvarivanje ili odbranu od pravnih zahteva. Za dodatne informacije u vezi sa važećim periodima čuvanja, trebalo bi da nam se obratite koristeći metode za kontakt navedene u nastavku. 

ZAHTEVI POJEDINACA ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Pod određenim uslovima imate pravo da tražite da ispunimo jedan ili više sledećih zahteva. Pre nego što to učinimo, od vas možemo da zatražimo dokaz identiteta ili druge dodatne informacije.

 • Pravo na pristup i ispravljanje: Možete da zatražite detalje o Informacijama koje čuvamo, zajedno sa kopijom Vaših Informacija i ispravku bilo kojih grešaka u Vašim Informacijama. 
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pravo da, pod određenim okolnostima, zatražite brisanje Vaših Informacija. U određenim slučajevima možda nećemo biti u mogućnosti da izbrišemo neke tipove Informacija, posebno u slučajevima kada imamo zakonsku obavezu da te Informacije čuvamo (npr. u svrhe regulatornog izveštavanja) ili, na primer, tamo gde želite da vam i dalje omogućavamo Ponude i gde je obrada Informacija neophodna za pružanje te Ponude.
 • Marketinške komunikacije i deljenje sa trećim stranama. Pružamo Vam priliku da izrazite svoje želje u vezi sa primanjem određenih marketinških komunikacija od nas i našim deljenjem Informacija sa pouzdanim partnerima za njihove svrhe sprovođenja direktnog marketinga. Za više informacija pogledajte odeljak „Izbori oglasa“ u nastavku. 
 • Pravo na prenosivost: Pravo da u nekim slučajevima svoje Informacije primate u digitalnom formatu ili da iste budu direktno prenesene drugom rukovaocu (gde je to tehnički izvodljivo).
 • Pravo na prigovor: Pravo na prigovor (iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju) na obradu Vaših Informacija na osnovu naših legitimnih interesa, uključujući i u svrhe direktnog marketinga. 
 • Pravo na opoziv pristanka: Pristanak u vezi sa bilo kojom obradom Informacija koja se zasniva na pristanku možete da opozovete u bilo kom trenutku. 

 

Svaki zahtev za ostvarivanje ovih prava procenićemo od slučaja do slučaja. Mogu postojati okolnosti u kojima zakonski nismo obavezni da udovoljimo zahtevu zbog relevantnih izuzetaka predviđenih primenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka. U nekim slučajevima to može značiti da smo u mogućnosti da zadržimo Vaše Informacije čak i ako opozovete pristanak. Da biste ostvarili ova prava ili da biste se obratili našem Licu za zaštitu podataka, podnesite zahtev tako što ćete posetiti Portal za zahteve u vezi sa pravima pojedinaca. 

KOLAČIĆI I OSTALE TEHNIČKE INFORMACIJE

Kada posetite naše Digitalne usluge, mi, pružaoci usluga treće strane i partneri možemo da koristimo „kolačiće“ ili slične tehnologije, kao što su pikseli i SDK, da bismo (i) pružali, razvijali, održavali, personalizovali, štitili i poboljšavali naše Digitalne usluge i njihov sadržaj (ii) vršili analitiku, uključujući analizu i izveštavanje o korišćenju i performansama naših Digitalnih usluga i bilo kojih oglasa prikazanih na njima ili isporučenih od strane njih ili preko njih (iii) štitili od, identifikovali i sprečavali prevare i druge nezakonite aktivnosti (iv) kreirali objedinjene podatke o grupama ili kategorijama naših korisnika (uključujući publike za oglašavanje) i (v) mi, naši partneri i pružaoci usluga treće strane isporučivali, targetirali, nudili, plasirali ili personalizovali oglašavanje u vezi sa našim Ponudama ili ponudama naših klijenata i partnera (uključujući ograničavanje učestalosti prikazivanja oglasa). \

 

Opis kolačića 

 

1. Obavezni kolačići

Ovi kolačići su neophodni da bi se omogućila osnovna funkcionalnost veb-sajta 

 

Strogo neophodni kolačići ili slične tehnologije: Oni su neophodni da bi vam omogućili kretanje po našim Digitalnim uslugama i korišćenje njihovih funkcija, kao što je pristup bezbednim mestima. Ako onemogućite ove kolačiće, neke ili sve funkcije Digitalnih usluga možda neće funkcionisati. 

 

2. Kolačići performansi 

 

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo korišćenje naših Digitalnih usluga da bismo mogli da merimo i poboljšavamo performanse 

 

Kolačići performansi ili slične tehnologije: Oni prikupljaju informacije o tome kako koristite naše Digitalne usluge, da bismo mogli da analiziramo saobraćaj, razumemo interakcije korisnika i poboljšamo relevantnu Digitalnu uslugu. Naši i-mejlovi i bilteni mogu da sadrže „veb piksel“ da bi nas obavestili o tome kako ste stupili u interakciju sa onim što smo Vam poslali. U slučaju igara, ove tehnologije prikupljaju informacije o Vašem igranju igara, uključujući dostignuća, korišćenje funkcija i druge aktivnosti u igri. U tu svrhu možemo da koristimo pružaoce usluga treće strane kao što je Google analitika koji mogu da koriste sopstvene kolačiće ili slične tehnologije. Više informacija možete da saznate ako kliknete na vezu sa resursima za korišćenje kolačića usluge Google analitika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

3. Funkcionalni kolačići  

 

Funkcionalni kolačići ili slične tehnologije: Oni omogućavaju našim Digitalnim uslugama da pamte izbore koje pravite (kao što je Vaše korisničko ime ili region u kojem se nalazite) i pružaju poboljšane, ličnije funkcije, uključujući personalizovani sadržaj. Takođe mogu da se koriste za pružanje Digitalnih usluga koje ste tražili, kao što su gledanje video zapisa ili davanje komentara na blogu.

 

4. Kolačići za oglašavanje 

 

Ove kolačiće koriste kompanije za oglašavanje, za prikazivanje oglasa koji su relevantni za Vaša interesovanja

 

Kolačići društvenih mreža ili slične tehnologije: Koriste se kada delite Informacije pomoću dugmeta za deljenje na društvenim mrežama ili dugmeta „Sviđa mi se“ putem naših Digitalnih usluga ili kada povezujete svoj nalog ili stupate u interakciju sa našim sadržajem na sajtu ili putem sajta društvene mreže, kao što su Facebook ili Twitter. Sajt društvene mreže zabeležiće da ste to učinili, a ove Informacije mogu biti povezane sa aktivnostima targetiranja/oglašavanja, uključujući izgradnju prilagođenih publika.

 

Kolačići za oglašavanje ili slične tehnologije: Neke od naših Digitalnih usluga mogu da koriste mrežu za oglašavanje treće strane ili AT&T kompaniju ili WarnerMedia kompaniju za isporuku targetiranog oglašavanja. Oni takođe mogu imati mogućnost ograničavanja broja prikazivanja oglasa Vama i praćenja Vašeg pretraživanja ili korišćenja u našim Digitalnim uslugama i na Sajtovima društvenih mreža.

 

Upravljanje kolačićima i drugim tehnologijama. U slučaju Digitalnih usluga u nekim jurisdikcijama, uključujući EEP, možete da saznate više informacija o našem korišćenju kolačića i drugih tehnologija i date ili opozovete pristanak ili postavite željene opcije za kolačiće, a u nekim slučajevima da uložite prigovor u vezi sa legitimnim interesom za obradu Vaših ličnih podataka, tako što ćete kliknuti na opciju Manage Cookies+ ili na neki drugi način prilagoditi željene opcije za kolačiće. Ova podešavanja su uvek dostupna na određenom sajtu ili u određenoj aplikaciji preko veze „Manage Cookies+“ ili slične veze koja se nalazi na veb-stranicama ili u podešavanjima aplikacije. Takođe, možete da koristite podešavanja aplikacije/pretraživača da biste postavili željene opcije za kolačiće.

 

U slučaju mnogih Digitalnih usluga u EEP, kompanija WarnerMedia učestvuje u IAB evropskom okviru za transparentnost i saglasnost, koji je detaljnije opisan na IAB veb-sajtu, i u skladu je sa svojim specifikacijama i politikama na odgovarajućim veb-sajtovima i u aplikacijama. Kompanija OneTrust upravlja platformom za upravljanje pristankom sa identifikacionim brojem 28.

 

Marketinške komunikacije. Pružamo vam priliku da izrazite svoje želje u vezi sa primanjem određenih marketinških komunikacija od nas. Ako želite da ažurirate ove željene opcije, možete (i) da se prijavite na nalog koji ste možda kreirali kod nas da biste prilagodili svoja podešavanja (gde je ova funkcionalnost dostupna) ili (ii) da pošaljete zahtev tako što ćete pristupiti našem Portalu za zahteve u vezi sa pravima pojedinaca. Takođe, možete da pratite uputstva za „otkazivanje pretplate“ navedena u bilo kojem marketinškom i-mejlu koji dobijete. 

 

Izbori oglasa. Samostalno ili u saradnji sa povezanim licima ili trećim stranama, možemo da prezentujemo oglase i bavimo se prikupljanjem podataka, izveštavanjem, merenjem odgovora na oglase i analitikom sajtova na našim Digitalnim uslugama i na veb-sajtovima trećih strana na celom internetu i u aplikacijama tokom vremena. Mi, naša povezana lica ili treće strane mogu da koriste kolačiće, web-beacone, piksele, SDK ili slične tehnologije za obavljanje ove aktivnosti. Oni pribavljaju informacije o aplikacijama koje koristite, veb-sajtovima koje posećujete i druge informacije sa svih Vaših uređaja i iz pretraživača i na svim veb-sajtovima, u svim uslugama i aplikacijama tokom vremena kako bi to pomoglo prikazivanju oglasa koji će biti relevantniji za Vaša interesovanja na našim Digitalnim uslugama i van njih, kao i na svim Vašim uređajima i u pretraživačima. Ovaj tip oglašavanja poznat je kao „oglašavanje zasnovano na interesovanjima“. Mi, naša povezana lica ili treće strane takođe možemo da koristimo ove informacije za povezivanje Vaših različitih pretraživača i uređaja radi oglašavanja zasnovanog na interesovanjima i u druge svrhe kao što su istraživanje, analitika, interne operacije, sprečavanje prevara i poboljšanje iskustva korisnika.

 

Pored upravljanja Vašim željenim opcijama preko naše platforme za upravljanje pristankom, da biste dobili više informacija o oglašavanju zasnovanom na interesovanjima u pretraživaču na računaru ili mobilnom uređaju, kao i da biste onemogućili ovaj tip oglašavanja trećih strana koje učestvuju u programima samoregulacije, posetite Your Online Choices veb-sajt ako se nalazite u EEP, kojim hostuje i koji se može posetiti preko veb-sajta European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA); ako se nalazite u Argentini, posetite Alianza de Publicidad Digital de Argentina (APDA); ako se nalazite u Kanadi, posetite veb-sajt the Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) i ako se nalazite u Sjedinjenim Američkim Državama, pristupite veb-sajtu Digital Advertising Alliance of the US (DAA). Da biste saznali više o oglašavanju zasnovanom na interesovanjima u mobilnim aplikacijama i da biste onemogućili ovaj tip oglašavanja trećih strana koje učestvuju u AppChoices alatu DAA, posetite vezu Ad choice da biste preuzeli verziju AppChoices za svoj uređaj. Imajte na umu da će se bilo koji izbor za onemogućavanje koji izvršite preko ovih programa primeniti na oglašavanje zasnovano na interesovanjima koje sprovode treće strane koje odaberete, ali će i dalje dozvoliti prikupljanje Informacija u druge svrhe, uključujući istraživanje, analitiku i interne operacije. Prema tome, možete nastaviti da primate oglase, ali to oglašavanje može biti manje relevantno za Vaša interesovanja.

 

Važne stvari koje treba imati na umu o onemogućavanju kolačića na pretraživaču(kao što su oni koje koriste EDAA, APDA i DAAC):

 

 • Blokirani kolačići: Kolačić za onemogućavanje možda neće funkcionisati ako je Vaš pretraživač konfigurisan da blokira kolačiće treće strane.
 • Brisanje ili zaštita onemogućavanja: Ako izbrišete kolačiće, moraćete ponovo da ih onemogućite. Postoje dodatne komponente pretraživača koji vam pomažu da sačuvate onemogućene kolačiće. 
 • Samo ovaj pretraživač: Onemogućavanje se odnosi samo na profil pretraživača u kojem ste ga postavili. Na primer, ako onemogućavanje podesite dok koristite Firefox, a zatim koristite Chrome, onemogućavanje neće biti aktivno u Chrome-u. Da biste onemogućavanje izvršili u Chrome-u, moraćete da ponovite postupak onemogućavanja. To je zato što se kolačići ne mogu čitati između različitih pretraživača ili profila pretraživača.

Onemogućavanje ne blokira niti briše kolačiće: Takođe ne sprečava korišćenje kolačića ili drugih tehnologija u svrhe drugačije od onih za odabir oglasa na osnovu Vaših interesovanja, o kojima se može zaključiti na osnovu Vašeg ponašanja na mreži. Ako ovo onemogućite, podaci o Vašim aktivnostima pretraživanja veba se i dalje mogu prikupljati i nastavićete da vidite oglašavanje. Oglasi se mogu birati, na primer, na osnovu sadržaja veb-stranice na kojoj se prikazuju. Ako želite potpuno da blokirate ili izbrišete kolačiće, za to možete da koristite podešavanja veb pretraživača.

 

Možda ćete imati više opcija u zavisnosti od mobilnog uređaja i operativnog sistema. Na primer, većina operativnih sistema uređaja (npr. IOS za Apple telefone, Android za Android uređaje i Windows za Microsoft uređaje) obezbeđuju sopstvena uputstva o tome kako da se ograniči ili spreči isporuka prilagođenih oglasa u aplikaciji. Možete da pregledate materijale za podršku i/ili podešavanja privatnosti za odgovarajuće operativne sisteme da biste saznali više o ovim funkcijama i kako se one primenjuju na prilagođene oglase u aplikaciji.

 

Informacije o preciznoj lokaciji. Da biste omogućili ili onemogućili prikupljanje informacija o preciznoj lokaciji sa svog mobilnog uređaja putem naših mobilnih aplikacija, možete da pristupite podešavanjima svog mobilnog uređaja i izaberete da ograničite to prikupljanje. Takođe možete da ograničite prikupljanje informacija o preciznoj lokaciji sa veb-sajtova putem podešavanja pretraživača.

 

MEĐUNARODNI PRENOSI

Delujemo na međunarodnom nivou, a neki od procesa koji su uključeni u naše korišćenje Vaših Informacija podrazumevaće da se Vaše Informacije čuvaju ili obrađuju u zemljama van zemlje u kojoj se nalazite, uključujući zemlje u kojima nivo pravne zaštite Vaših Informacija može da bude drugačiji i u kojima možete da imate manja zakonska prava u vezi s tim. Konkretno, Vaše Informacije mogu da se prenose u Sjedinjene Američke Države, gde se nalaze neki od naših sistema, i tamo obrađuju. 

 

Pogledajte našu tabelu povezanih lica sa primerima zemalja u koje Vaše Informacije mogu biti prenete. 

 

Ipak, uvek kada prenosimo Vaše Informacije van zemlje ili regiona, kao što je Evropski ekonomski prostor, postaraćemo se da preduzmemo korake neophodne za usklađivanje sa važećim zakonskim zahtevima. Zato ćemo, po potrebi, osigurati da postoje odgovarajuće zaštitne mere tako što ćemo koristiti odgovarajuće ugovorne mehanizme, kao što su standardne ugovorne klauzule EU, ili tako što ćemo se oslanjati na učešće pružalaca usluga u odobrenom mehanizmu međunarodnog prenosa podataka, uključujući usvajanje Obavezujućih poslovnih pravila. Za dalje informacije o dokumentima koje koristimo za zaštitu Vaših Informacija kada se prenose van Vaše zemlje ili regiona, pošaljite zahtev putem našeg Portala za zahteve u vezi sa pravima pojedinaca

 

OBAVEŠTENJE O AŽURIRANJIMA

Povremeno možemo da ažuriramo ovu Politiku zaštite privatnosti. Obavestićemo Vas o svim materijalnim promenama tako što ćemo postaviti obaveštenja na našim sajtovima. Savetujemo Vam da povremeno proverite i pregledate ovu politiku da biste bili u toku.

KAKO DA NAM SE OBRATITE

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom zaštite privatnosti, možete da se obratite nama i našem Licu za zaštitu podataka na wmprivacy@warnermediagroup.com.

ŽALBE

Ako niste zadovoljni načinom na koji smo postupili sa Vašim upitom, u prvom redu nam se obratite na wmprivacy@warnermediagroup.com. Ako i dalje niste zadovoljni našim odgovorom, možda ćete imati pravo da se žalite svom organu za zaštitu podataka. Obratite nam se na wmprivacy@warnermediagroup.com da biste pribavili detalje o tome kako da mu se obratite.