Pravila zaštite podataka

Obrada ličnih podataka

HBO Europe s.r.o., sa registrovanim sedištem u Pragu 7, Jankovcova 1037/49, Češka Republika, , registrovan u privrednom registru koji se vodi od strane Gradskog suda u Pragu, predmet br. C ("HBO", "nas" ili "mi") ") je rukovalac ličnim podacima koji se obrađuju u skladu sa ovim Pravilima obrade podataka i kao takva je odgovorna da obezbedi da je obrada podataka izvršena u skladu sa važećim zakonom.

Registracijom korisničkog naloga, korisnik ("Vi" ili “Korisnik”) je upoznat sa HBO-ovom obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa donjim odredbama.

Ljubazno Vas molimo da pročitate Uslove korišćenja pre čitanja pravila o zaštiti ličnih podataka ("Pravila zaštite ličnih podataka”). Ovde pritisnite za Uslove korišćenja. HBO koristi kolačiće u skladu sa Pravilima o kolačićima koja su neodvojivi deo ovih Pravila o zaštiti podataka. Ovde pritisnite za Pravila o kolačićima

Sažetak

Ovo je sažetak onoga kako mi obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljnija informacija je data nakon ovog sažetka.

Korišćenje ličnih podataka nam je neophodno kako bismo vam pružili Uslugu. To znači da se ne možete protiviti obradi ličnih podataka i u isto vreme zahtevati da Vam pružimo Uslugu. Međutim, možete se protiviti nekom korišćenju ličnih podataka, na primer, ako nam relevantno korišćenje nije potrebno da bismo bili u mogućnosti da Vam pružimo Uslugu, već nam je neophodno samo, primera radi, da Vam šaljemo marketinške poruke putem e-mail-a. Ovo pravo je dalje objašnjeno niže u Odeljku 8.

Kao lice čiji se podaci obrađuju, takođe imate niz drugih prava kako biste imali uvid i uticaj na to kako HBO obrađuje vaše lične podatke. Ova prava uključuju pravo pristupa ličnim podacima koje HBO čuva o vama, zahtev da ispravimo bilo kakve netačne podatke i pravo da se uloži žalba kod nadzornih organa u slučaju da postoji zabrinutost u vezi sa načinom na koji HBO koristi vaše lične podatke. Ova prava su dalje objašnjena u Odeljku 8 Pravila o zaštiti podataka.

Lični podaci koje mi obrađujemo se sastoje od podatka koje ste nam vi dostavili prilikom registrovanja korisničkog naloga kod HBO. Mi takođe obrađujemo lične podatke koje na drugi način možete dostaviti prilikom kontaktiranja HBO-a (npr. prilikom pozivanja korisničke službe), i podatke koje dostavljate prilikom učestvovanja u anketama. HBO takođe analizira način na koji koristite uslugu, na primer koje filmove i TV programe gledate, koje uređaje koristite za pristup Usluzi i lokacije sa kojih se koristi Usluga.

Svrha obrade vaših ličnih podatka uključuje mogućnost da vam pružimo Uslugu kroz različite platforme i da ispunimo naše zakonske obaveze. Na primer, mi ćemo:

1) Koristiti vaš e-mejl i lozinku da bi Vam omogućili da se registrujete na Vašem nalogu i da korisite uslugu prenosa uživo koju pruža HBO;

2) Koristiti Vašu istoriju gledanja, npr. koje filmove i TV programe ste počeli da gledate i gde ste stali, tako da biste mogli da nastavite gledanje tamo gde ste poslednje prekinuli ako promenite uređaj;

3) Koristiti identifikator vašeg naloga, istoriju gledanja i podatke o uređaju kako bismo poboljšali kvalitet i stabilnost naše Usluge i ispravili bilo kakve greške, na primer sveli na minimum bilo kakve prekide i učinili Uslugu pristupačnijom; i

4) Koristiti vaše podatke za plaćanje i IP adresu kako bismo proverili da li imate prebivalište u zemlji gde se nudi Usluga i omogućili vam da koristite Uslugu u drugim zemljama u skladu sa EU/EEA zakonom.

Osim ako nas ne obavestite drugačije (odustanete) prilikom prijavljivanja za Uslugu ili bilo kad posle toga, vršićemo obradu identifikatora vašeg naloga, istoriju gledanja i podatke o uređaju u svrhu pravljenja naloga. To znači da ćemo na osnovu vaše istorije gledanja, podataka o uređaju i identifikatora naloga, proceniti vaše preference i interesovanja za različite serije i ostale sadržaje koje pružamo. HBO koristi ove podatke kako bi vam dostavio prilagođene informacije i vesti o serijama i specijalnim ponudama kako bi analizirao kako je moguće unaprediti Uslugu i identifikovao preference sadržaja Korisnika kako bi prilagodio sadržaj tako da odgovara Korisnicima. Ako ne želite da vaši lični podaci budu obrađeni u svrhu koja se odnosi na direktni marketing koji je zasnovan na vašem nalogu, možete nas kontaktirati putem mejla.

Ako se prilikom registracije ili kasnije, pretplatite na neki newsletter ili bilo koji drugi marketinški materijal, možete se odjaviti sa direktnog marketinga putem linka koji se nalazi na kraju newslettera ili bilo kog drugog marketinškog mejla koji primate od HBO.

Ako želite da ostvarite svoja prava, ovde možete da posetite naš portal za potraživanja pojedinačnih prava.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Pravilima o privatnosti, možete nas kontaktirati na privacy@hbo.eu ili možete kontaktirati direktno našeg zaposlenog u sektoru za zaštitu podataka na dpo@hbo.eu

Vaši lični podaci se prenose kompanijama izvan EU koje smo angažovali da bismo, između ostalog, bili u mogućnosti da vam pružimo Uslugu. Relevantne zemlje možda ne mogu da obezbede isti nivo zaštite ličnih podataka kao vaša zemlja. Međutim, prenos podataka se vrši na način koji obezbeđuje zaštitu vaših ličnih podataka.

Vaši lični podaci se prenose kompanijama izvan EU koje smo angažovali da bismo, između ostalog, bili u mogućnosti da vam pružimo Uslugu. Relevantne zemlje možda ne mogu da obezbede isti nivo zaštite ličnih podataka kao vaša zemlja. Međutim, prenos podataka se vrši na način koji obezbeđuje zaštitu vaših ličnih podataka.

U slučaju da imate pitanja o načinu na koji HBO koristi i štiti vaše lične podatke, uvek možete kontaktirati našeg HBO službenika za zaštitu podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: dpo@hbo.eu.

U daljem tekstu sledi detaljniji opis o načinu na koji koristimo lične podatke.

1. Koje je društvo je odgovorno za obradu vaših ličnih podatka?

HBO Europe s.r.o., matični br. 29418, je rukovalac ličnim podacima koji se obrađuju u skladu sa ovim Pravilima obrade ličnih podataka.

Naši kontakt podaci su:

Jankovcova 1037/49
170 00 Prague 7
Češka Republika

E-mail: privacypolicy@hbo.eu

Tel. +42061094444

2. Šta su "lični podaci" i "obrada ličnih podataka"?

Termin "lični podatak" u Pravilima zaštite podataka označava bilo koju informaciju koja, bilo samostalno ili zajedno sa bilo kojom drugom informacijom, može biti korišćena da bi se identifikovala živa osoba, i bilo koji drugi podatak koji se kvalifikuje kao lični podatak u skladu sa zakonima primenljivim na HBO, uključujući Opštu regulativu o zaštiti podataka ("General Data Protection Regulation - "GDPR").

Ova Pravila zaštite ličnih podataka su primenljiva na sve lične podatke koji se u bilo kom obliku smatraju obrađivanim prema merodavnom pravu u odnosu na Vas kao Korisnika, uključujući lične podake koji se sakupljaju, čuvaju, skladište, prenose, otkrivaju ili na bilo koji drugi način koriste od strane HBO.

3. Koji lični podaci se obrađuju i u koeu svrhe?

HBO sakuplja i obrađuje samo lične podatke o vama kako je objašnjeno u ovim Pravilima o o zaštiti podataka i dalje predviđeno u "Tabeli obrade podataka " u Odeljku 11.

4. Kako se štite vaši lični podaci?

radi zaštite Vaših ličnih podataka kako bi se obezbedilo da samo ovlašćena lica imaju pristup istim. HBO koristi tehničke sisteme obezbeđenja, kao što su “firewalls”, tehnologije enkripcije, šifre i antivirusni programi, da bi se sprečilo i izbeglo neovlašćeno korišćenje ličnih podataka.

5. Koliko dugo se čuvaju moji lični podaci?

HBO neće čuvati niti obrađivati vaše lične podatke duže nego što je neophodno u svrhu obrade koja je navedena u ovim Pravilima zaštite podataka ili u skladu sa bilo kojim obaveznim odredbama merodavnog prava, kako je dalje određeno u "Tabeli obrade podataka" u Odeljku 11.

Dakle, kada je svrha ispunjena u vezi sa specifičnim tipom ličnih podataka, HBO će izbrisati ili anonimizirati relevantne lične podatke čim je to razumno moguće. Molimo imajte u vidu da možemo čuvati Vaše lične podatke radi slanja newsletter-a ili marketinga putem e-mail-a u periodu nakon što ste prekinuli Uslugu, do stepena dozvoljenog merodavnim zakonodavstvom. Ovaj period može da varira u zavisnosti od zemlje u kojoj živite. Vi u bilo koje vreme možete da izaberete da ne primate takve newsletter-e i promotivne materijale prateći link na dnu newsletter-a ili drugog marketinga putem e-mail-a koji dobijate od HBO.

6. Sa kim delimo lične podatke?

HBO grupa kompanija

Vaši lični podaci mogu biti dostavljeni drugim kompanijama u okviru HBO grupacije kao i kompanijama sa kojima HBO grupacija sarađuje jer je pružanje takvih podataka neophodno radi interesa HBO i HBO grupacije, naime, pružanja svojih usluga najvišeg mogućeg kvaliteta, direktnog reklamiranja i drugog reklamiranja, putem e-mail-a ili na drugi način, usluga i drugih proizvoda HBO, kompanija unutar HBO grupacije ili drugih kompanija i za marketinška istraživanja. Tokom pregleda takvih delatnosti, HBO je utvrdio da gore ponenuti interesi nisu u suprotnosti sa interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta čiji podaci zahtevaju zaštitu.

Kompanije koje angažuje HBO

Vaši lični podaci se prenose i obrađuju od strane nezavisnih provajdera i dobavljača, koji vrše usluge za HBO, kako bi se omogućilo ovim kompanijama da pruže usluge koje zahteva HBO. Takve kompanije se nalaze u i izvan EU. Usluge koje se zahtevaju uključuju obezbeđivanje infrastrukture i IT usluga, pružanje korisničkih usluga, obradu analize tržišta, upravljanje slanjem mejlova, sprovođenje statističkih analiza i pravljenje naloga i obradu transakcija putem kreditnih i debitnih kartica.

Samo lični podaci koji su neophodni za ispunjavanje svrhe navedene u „Tabeli obrade podataka“ u Odeljku 5 pružaju kompanije koje smo angažovali. Svi ostali nezavisni provajderi i dobavljači moraju da slede uputstva HBO-a i važeće ugovore o obradi podataka i sve ostale ugovore koji su sklopljeni između HBO i provajdera/dobavljača, i moraju se primenjivati odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Državni organi

HBO će možda morati da dostavi lične podatke relevantnim državnim organima (npr. poreskim organima ili policiji) u skladu sa obavezujućim zakonom i sa ciljem ispunjenja zakonskih obaveza u svakoj jurisdikciji gde HBO ima Korisnike. U slučaju prekršaja, neki lični podaci će možda morati da se dostave organu za zaštitu podataka.

7. U koje zemlje se vrši prenos vaših podataka?

Vaši lični podaci se prenose kompanijama u drugim zemljama i u i van EU koje smo angažovali, između ostalog, da bismo mogli da vam pružimo Uslugu. Odgovarajuće zemlje izvan EU možda ne mogu da obezbede isti nivo zaštite ličnih podataka kao u vašoj zemlji. U takvim slučajevima, HBO će obezbediti da strana koja prima podatke u takvoj zemlji na adekvatan način zaštiti lične podatke. Adekvatna zaštita uglavnom uključuje potpisivanje ugovora sa stranom koja prima podatke u skladu sa kojim takva strana treba da održava isti visok nivo privatnosti i bezbednosti podataka koji praktikuje HBO. Pogledajte Tabelu prenosa podataka u Odeljku 12 radi detaljnog opisa zemalja izvan EU u koje se prenose lični podaci.

8. Kakva su vaša prava što se tiče ličnih podataka?

Pravo na pristup otklanjanje nedostataka

Vi imate pravo da dobijete informacije o tome koje lične podatke HBO obrađuje a tiču se vas, izvor tih podataka, svrha u koju će ti podaci biti korišćeni kao i identitet lica kojima će ti podaci biti dati. Vi takođe imate pravo da, u bilo koje vreme, tražite ispravku bilo kog netačnog ili nepotpunog ličnog podatka. Ukoliko je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a naročito u slučaju čestog ponavljanja, HBO može da Vam zaračuna jednu razumnu administrativnu naknadu ili može da odbije da postupi po tom zahtevu.

Pravo na brisanje (‘pravo da budete zaboravljeni’)

Vi imate pravo da tražite brisanje Vaših ličnih podataka pod određenim uslovima npr. otkazali ste Usluge i (i) lični podaci više nisu neophodni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ne postoji zakonski razlog za svrhe za koje su bili prikupljeni ili je obrada nezakonita ili lični podaci moraju da budu izbrisani kako bi se ispoštovala pravna obaveza u Evropskoj Uniji ili Češkoj Republici kojima HBO podleže. koja se odnosi na HBO. Ovaj spisak nije konačan. Molimo kontaktirajte HBO kako bi dobili više informacija o brisanju vaših ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Vi imate pravo da prigovorite nekoj obradi ili zahtevate da obrada ličnih podataka bude ograničena ukoliko (i) lični podaci nisu tačni, ili (ii) vi smatrate da bi obrada bila nezakonita, ili (iii) HBO bazira svoju obradu na legitimnom interesu ili (iv) vi verujete da HBO više nema potrebe za ličnim podacima u svrhe koje su navedene u Tabeli obrade podataka in Odeljku 12. Međutim, čak i ako prigovorite na određenu obradu, HBO i dalje može da vrši obradu ukoliko je to dozvoljeno ili se zahteva na osnovu merodavnog zakonodavstva, na primer kako bi mogao da ispuni pravne zahteve ili da ispuni ugovorne obaveze koje se odnose na vas.

Pravo na povlačenje saglasnosti

Ukoliko ste Vi u bilo koje vreme dostavili HBO-u svoju saglasnost za obradu ličnih podataka (napr. u slučaju pretplate na newsletter), vi uvek možete da povučete takvu saglasnost za buduću obradu koja zavisi od takve saglasnosti.

Pravo na prenos podataka

Vi imate pravo da dobijete lične podatke koji se Vas tiču, koje ste Vi dostavili nama, u jednom strukturisanom, običajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Vi od nas takođe možete da tražite da prenesemo takve podatke direktno drugom rukovaocu gde je to tehnički moguće.

9. Šta treba da uradite ukoliko imate bilo koju pritužbu?

Ukoliko imate bilo koju pritužbu po pitanju kako mi koristimo vaše lične podatke, ili biste želeli da dobijete još informacija, molimo da prvo kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka. Međutim, Vi takođe možete da podnesete pritužbu u vezi s tim kako mi vršimo obradu Vaših ličnih podataka nadležnom nadzornom organu u mestu gde živite, radite ili gde je navodna povreda nastala. Molimo koristite sledeći link kako bi locirali nadležni nadzorni organ u vašoj zemlji: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Bez prejudiciranja Vaših prava da podnesete pritužbe, u slučaju da smatrate da su Vaša prava na osnovu ovih Pravila o ličnim podacima povređena kao rezultat obrade vaših ličnih podataka koji nije bilo u skladu sa nadležnim pravom, Vi takođe možete da pokrenete postupak pred nadležnim sudovima, uključujući sudove države članice EU gde vi redovno boravite.

U svakom slučaju, preporučljivo je da, u cilju rešavanja ovog problema brzo i efikasno, Vi prvo pošaljete bilo koje pritužbe ili pitanja HBO-u pre nego što se obratite državnim organima.

10. Ažuriranje

Ova Pravila obrade podatka mogu biti modifikovana od strane HBO-a u bilo koje vreme. U slučaju da HBO želi da koristi lične podatke na način koji nije predviđen ovim Pravilima obrade ličnih podataka koja su na snazi na datum prikupljanja podataka, obaveštenje o bilo kojoj takvoj promeni biće dostavljeno Korisnicima na vidljiv način (npr. takvo obaveštenje vam može biti poslato na vašu e-mail adresu).

11. Tabela obrade podataka

Sledeća Tabela obrade podataka navodi kategorije ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje HBO u vezi sa svojim Korisnicima i u svrhu obrade svake kategorije podataka.

Objašnjenja termina koji se koriste u tabeli:

Tip I izvor ličnih podataka

Svrha

Pravni osnov

Vreme i kretirejumi čuvanja

Podaci o identifikaciji uključujući, ali bez ograničenja, korisničko ime naloga, ime, prezime, vaučer kodove i starosnu stopu.

 

Izvor: Direktno od Korisnika pri prijavi ili od partnera HBO-a

Da bi se omogućilo HBO-u da isporuči uslugu pretplate svojim Korisnicima, uključujući primenu odgovarajućih uslova i odredaba (npr. ograničenja broja uređaja).

Sprovođenje ugovora

Za vreme trajanja naloga Korisnika i do kraja perioda ograničenja, ali ne duže od 3 godine po prestanku pretplate.

Ukoliko Korisnik nikad nije kupio pretplatu (završio je samo prvi korak kod registracije), do 12 meseci po kreairanju naloga.

Da bi se omogućilo HBO-u da pruža korisničku podršku svojim Korisnicima na zahtev (npr. ako neki Korisnik kontaktira HBO), uključujući rešavanje problema.

Da bi se omogućilo HBO-u da šalje izveštaje svojim prodavcima/partnerima za potrebe praćenja, ako se neki Korisnik prijavio pomoću vaučer koda.

Legitimni interes

Da bi se omogućilo HBO-u da spreči zloupotrebu besplatnog probnog perioda i odbrani se od prevarnih reklamacija Korisnika u vezi sa plaćanjem.

Da bi se omogućilo HBO-u da se pridržava zakonskih obaveza koje važe za HBO, uključujući odgovaranje na zahteve organa za pristupanje ličnim podacima.1

Pravna obaveza

Kontakt podaci uključujući, ali bez ograničenja, e-mail adresu, broj telefona

 

Izvor: Direktno od Korisnika pri prijavi ili putem kontaktiranja HBO korisničke službe

Da bi se omogućilo HBO-u da isporuči uslugu pretplate svojim Korisnicima, uključujući primenu odgovarajućih uslova i odredaba (npr. ograničenja broja uređaja).

Izvršenje ugovora

Za vreme trajanja naloga Korisnika i do kraja perioda ograničenja, ali ne duže od 3 godine posle prestanka pretplate.

Ako Korisnik nikada nije kupio pretplatu (završen samo prvi korak registracije), do 12 meseci posle kreiranja naloga.

Da bi se omogućilo HBO-u i njegovim prodavcima, gde je to primenljivo, da pruža korisničku podršku svojim Korisnicima na zahtev (npr. ako neki Korisnik kontaktira HBO), uključujući rešavanje problema.

Da bi se omogućilo slanje informacija Korisniku u vezi sa pretplatom/nalogom, npr. e-mail dobrodošlice, ažuriranja usluge i slično.

Da bi se omogućilo pridržavanje zakonskih obaveza koje važe za HBO, uključujući odgovaranje na zahteve organa za pristupanje ličnim podacima.

Pravna obaveza

Da bi se omogućilo HBO-u da spreči zloupotrebu besplatnog probnog perioda i odbrani se od prevarnih reklamacija Korisnika u vezi sa plaćanjem.

Legitimni interes

Da bi se Korisnicima obezbedio marketing preko mejla, npr. newsletter i marketingška istraživanja.

Saglasnost

Za vreme trajanja naloga Korisnika i 12 meseci posle prestanka pretplate, osim ako je Korisnik odlučio da ne pravi nalog ili dobija direktni marketing

Da bi se omogućilo slanje nemarketingških (ispitivanja) anketa Korisnicima, pri čemu je učešće u istim dobrovoljno.

Legitimni interes

Podaci za plaćanje – uključujući, ali bez ograničenja, podatke sa debitnih i kreditnih kartica (npr. broj kreditne/debitne kartice, datum isteka, CVV/CVC broj, ime nosioca kartice, fizičku adresu, podatke PayPal računa) i istoriju plaćanja (uključujući podatke o probnim periodima, periodima bez aktivne pretplate, itd.).

 

Izvor: Direktno od Korisnika pri prijavi, a u vezi sa istorijom plaćanja, kontinuirano sa vršenjem plaćanja

Da bi se omogućilo HBO-u da isporuči uslugu pretplate svojim Korisnicima i da bude u mogućnosti da naplati ovu uslugu pretplate Korisniku.

Izvršenje ugovora

Za vreme trajanja naloga Korisnika i do kraja perioda ograničenja, ali ne duže od 3 godine posle prestanka pretplate.

Ako je Korisnik prekinuo pretplatu tokom besplatnog probnog perioda, do 12 meseci posle završetka besplatnog probnog perioda.

Da bi se omogućilo HBO-u da pruža korisničku podršku svojim Korisnicima na zahtev (npr. ako neki Korisnik kontaktira HBO), uključujući rešavanje problema.

Da bi se omogućilo slanje informacija Korisniku u vezi sa pretplatom/ nalogom, npr. obaveštenje o isticanju debitne/kreditne kartice.

Da bi se omogućilo HBO-u da analizira na koji način može da unapredi usluge koje nudi svojim korisnicima.

Legitimni interes

Da bi se omogućilo HBO-u da spreči zloupotrebu besplatnog probnog perioda i odbrani se od prevarnih reklamacija Korisnika u vezi sa plaćanjem.

Da bi se omogućilo pridržavanje zakonskih obaveza koje važe za HBO, uključujući propise o knjigovodstvu2 i prenosivosti sadržaja iz EU.3

Pravna obaveza

Za vreme trajanja naloga Korisnika i do kraja zakonskog perioda zadržavanja, ali ne duže od 10 godina posle prestanka pretplate. Ukoliko je Korisnik raskinuo svoju pretplatu u toku trajanja probnog perioda, najduže 12 meseci posle prestanka besplatnog probnog perioda.

Podaci o digitalnim informacijama - – uključujući, ali bez ograničenja, geolokaciju/IP adresu, tip uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, kod države, ISP informacije, verziju operativnog sistema, lozinku.

 

Izvor: Prikupljeno na osnovu upotrebe Usluge od strane Korisnika

Da bi se omogućilo HBO-u da isporuči uslugu pretplate svojim Korisnicima, uključujući primenu odgovarajućih uslova i odredaba (npr. ograničenja broja uređaja).

Izvršenje ugovora

Geolokacija/IP adresa, kod države, ISP informacije: za vreme trajanja naloga Korisnika i do kraja perioda ograničenja, ali ne duže od 3 godine posle prestanka pretplate. . Ukoliko je Korisnik raskinuo svoju pretplatu u toku trajanja probnog perioda, najduže 12 meseci posle prestanka besplatnog probnog perioda.

Tip uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, verzija operativnog sistema, događaj unošenja lozinke: za vreme trajanja naloga Korisnika i 12 meseci posle prestanka pretplate.

Da bi se optimizovala isporuka Usluge do svakog specifičnog uređaja koji se koristi za pristupanje Usluzi.

Da bi se omogućilo HBO-u da pruža korisničku podršku svojim Korisnicima na zahtev (npr. ako neki Korisnik kontaktira HBO), uključujući rešavanje problema.

TDa bi se omogućilo slanje informacija Korisniku u vezi sa pretplatom/ nalogom, npr. ažuriranja usluge.

Da bi se omogućilo HBO-u da unapredi svoje proizvode i usluge koje nudi Korisnicima, uključujući obezbeđenje HBO sistema/platformi.

Legitimni interes

Da bi se omogućilo HBO-u da spreči zloupotrebu besplatnog probnog perioda i odbrani se od prevarnih reklamacija Korisnika u vezi sa plaćanjem.

Da bi se omogućilo HBO-u da se pridržava zahteva o prenosivosti sadržaja iz EU -- predviđeno u Rezoluciji o prenosivosti.

Pravna obaveza

Podaci o upotrebi - uključujući ali bez ograničenja, istoriju pregleda, registraciju i deregistraciju uređaja, listu za gledanje, događaje prijavljivanja ili odjavljivanja, itd. kao i rezultate praćenja marketinga.

 

Izvor: Prikupljeno na osnovu upotrebe Usluge od strane Korisnika

Da bi se omogućilo HBO-u da isporuči uslugu pretplate svojim Korisnicima, uključujući funkciju „nastavka gledanja“.

Izvršenje ugovora

Za vreme trajanja naloga Korisnika i 12 meseci posle prestanka pretplate.

Da bi se omogućilo HBO-u da pruža korisničku podršku svojim Korisnicima na zahtev (npr. ako neki Korisnik kontaktira HBO), uključujući rešavanje problema.

Da bi se omogućilo HBO-u da unapredi svoje proizvode i usluge koje nudi Korisnicima.

Legitimni interes

Da bi se omogućilo HBO-u da prati aktivnosti direktnog marketinga koje su namenjene Korisniku.

Saglasnost

Za vreme trajanja naloga Korisnika i 12 meseci posle prestanka pretplate osim ako je Korisnik odlučio da ne pravi nalog ili dobija direktni marketing.

Evidencija poziva - tj. evidencija dolaznih poziva prema korisničkoj službi

 

Izvor: Pozivi prema korisničkoj službi se evidentiraju

Da bi se unapredio kvalitet pružanja korisničke podrške Korisnicima i ostalim licima koja pozivaju HBO korisničku službu.

Legitimni interes

12 meseci posle evidentiranja poziva.

Odgovori na nemarketingške ankete – tj. odgovori Korisnika na ankete u kojima ih pozivamo da učestvuju, u koje mogu da budu uključeni lični podaci

 

Izvor: Direktno od Korisnika koji odluče da učestvuju u anketama

Da bi se omogućilo HBO-u da unapredi svoje proizvode i usluge koje nudi Korisnicima.

Legitimni interes

12 meseci posle popunjavanja ankete.

Odgovori na marketingške ankete – tj. odgovori Korisnika na marketingške ankete od kojih Korisnika tražimo da učestvuju u anketama, čiji odgovori mogu da sadrže lične podatke

 

Izvor: Direktno od Korisnika koji odluče da učestvuju u anketama

Da bi se omogućilo HBO-u da shvati iskustva korisnika kod budućih, tekućih i bivših Korisnika kako bi mogao da nudi ili tako prilagodi svoje usluge.

Saglasnost

Za vreme trajanja naloga Korisnika i 12 meseci posle prestanka pretplate osim ako je Korisnik odlučio da ne pravi nalog ili dobija direktni marketing.

Drugi podaci koji se dostavljaju korisničkoj službi – uključujući, ali bez ograničenja, dalje informacije koje Korisnik može dostaviti HBO korisničkoj službi kako bi HBO mogao da pomogne Korisniku u vezi sa njegovim upitom, npr. preferirani jezik

 

Izvor: Direktno od Korisnika koji kontaktiraju HBO korisničku službu

Da bi se omogućilo HBO-u da pruža korisničku podršku svojim Korisnicima na zahtev (npr. ako neki Korisnik kontaktira HBO), uključujući rešavanje problema.

Izvršenje ugovora

Za vreme trajanja naloga Korisnika i do 12 meseci posle prestanka pretplate.

1 Naročito Zakon br. 141/1961 Coll., Zakon o krivičnom postupku, Zakon br. 132/2010, o audiovizuelnim medijskim uslugama na zahtev, i Zakon br. 634/1992 Coll., Zakon o zaštiti potrošača.
2 Naročito Zakon br. 563/1991 Coll., o računovodstvu i Zakon br. 235/2004 Coll., o porezu na dodatu vrednost.
3 Videti Rezoluciju (EU) 2017/1128 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. 06.2017 o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (“Rezolucija o prenosivosti”).

12. Tabela prenosa podataka

Sledeća Tabela prenosa podataka navodi kategoriju ličnih podataka koje HBO prenosi u treće zemlje (van EU), svrhu takvog prenosa i preduzete bezbednosne mere:

Tip ličnih podataka koji se prenose

Odgovarajuće treće zemlje koje učestvuju u prenosu ličnih podataka

Svrha prenosa ličnih podataka

Bezbednosne mere preduzete radi obezbeđivanja da prenos ličnih podataka bude u skladu sa važećim zakonom

Identifikacioni podaci

Kontakt podaci

Podaci o digitalnim informacijama

 

S.A.D.

Rešavanje problema i uklanjanje grešaka

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Član 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

Identifikacioni podaci

Podaci o digitalnim informacijama

Podaci o upotrebi

S.A.D.

 

Obezbeđivanje softvera koji HBO koristi za praćenje svoje usluge pretplate

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Član 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

Identifikacioni podaci

Kontakt podaci

Podaci o digitalnim informacijama

Podaci o upotrebi

SAD

Obezbeđivanje IT sistema koji se koriste za marketing i upravljanje kampanjom

 

 

„Zaštita privatnosti“ između EU i SAD, (odluka o adekvatnosti, Član 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Član 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

 

Identifikacioni podaci

Kontakt podaci

Podaci za plaćanje

SAD

 

Pružanje usluga naplate i povezanih IT sistema

 

Zaštita privatnosti“ između EU i SAD, (odluka o adekvatnosti, Član 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka, (Član 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikacioni podaci

Kontakt podaci

Podaci o digitalnim informacijama

Podaci o upotrebi

Evidencija korespodencije sa korisničkom službom

SAD

Pružanje korisničke podrške / tehničke podrške i povezanih IT sistema

 

 

„Zaštita privatnosti“ između EU i SAD, (odluka o adekvatnosti, Član 45 GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Standardne klauzule o zaštiti podataka (Član 46.2 GDPR) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en